Sauda Folkets Hus

Status
Prekvalifisert arkitektkonkurranse, 2.premie
År
2015
Byggherre
Sauda Folkets Hus AS
Sted
Sauda
Størrelse
956 m² BRA

“Mer Sauda” var vårt bidrag til den begrensede arkitektkonkurransen om et nytt, helhetlig kulturanlegg i Sauda, i samspill med det eksisterende Sauda Nye Folkets Hus. Målet med prosjektet var å gi hele byen et nytt og funksjonelt hus som legger til rette for et blomstrende kulturliv.

Forslaget “Mer Sauda” viser et tilbygg som speiler Folkets Hus sin tyngde og knytter seg på eksisterende hus med en lett glasskonstruksjon. Det eksisterende Folkets Hus spiller hovedrollen i komposisjonen, der tilbygget komplementerer hovedbygget både med funksjoner, uttrykk og form.

Form og materialbruk både i eksteriør og interiør, gjør det tydelig lesbart at dette bygningskomplekset betyr noe særlig for sentrum og for Saudas befolkning. Tilbyggets avtrapping presiserer at det er Folkets Hus som er hovedbygningen i komplekset, og lar hele fondveggen til Folkets Hus tre frem. I likhet med det Gustav Hellands bygg er vindushullene planlagt som enkle og rektangulære utskjæringer i den tunge bygningskroppen. Den nederste etasjen er preget av store glassåpninger, mens de øvrige etasjer og sider er mer lukkede med strategisk plasserte vindusåpninger. Slik blir bruken av bygget også tydelig i fasaden; med øvingslokaler, artistgarderober og kontorer over gateplan, og en åpen og offentlig førsteetasje som henvender seg ut mot Skulegata og «Folkets park».

Befaring av eksisterende fasader, tyder på at bygget sannsynligvis opprinnelig har vært grønt, og siden malt gult. Av antikvariske hensyn er det ønskelig å tilbakeføre bygget til den opprinnelige fargen. Tilbyggets fasader utføres i prefab-elementer i betong. Tilslaget i betongen er grønn slaggstein fra Smelteverket i Sauda, som harmonerer med den tilbakeførte fargen på det eksisterende bygget. Bruken av slaggstein vil gi anlegget et særegent uttrykk som tydelig binder prosjektet til stedet og til Saudas historie.

TIL TOPPEN