Randaberg kirkestue

År
2014
Byggherre
Randaberg kommune
Sted
Randaberg
Størrelse
300 m² BTA

Randaberg kirkestue stod klar 12.oktober 2014. Prosjektet omfattet også etablering av en ny plass som knytter sammen kirken og kirkestuen. Dette prosjektet fikk 1.plass i en innbudt konkurranse.

Kirkeplassen avgrenses med ny rampe og trapp i nord og ny kirkestue i sør. Med et nytt adkomstelement inn til kirken vil man oppnå likhet for alle med en felles adkomst. Dekket på den nye plassen strekker seg videre inn i hovedrommet i kirkestuen (aktivitetsalen), slik at rommet blir en del av plassen foran kirken. Utvendig skiller hovedrommet seg ut ved at taket skrår og blir tekket med lik skifer som kirken. Sekundærrommene bølger seg rundt hovedrommet og vil skape en pavilijongsituasjon som skjermer kirkegården og samtidig danner en buffer mot bilveien. Taket her blir tekket med sedum. Et kortvokst, tett og grønt tak. Takplanet, som vil være synlig fra galleriet i kirken og høyere bygninger i sentrum, har blitt behandlet som en like viktig fasade som de øvrige.

Totaltentreprenør: Harestad Bygg

Fotograf: Rasmus Norlander

TIL TOPPEN