MARITIMT VITENSENTER

PROSJEKT
MARITIMT VITENSENTER
ÅPEN INTERNASJONAL KONKURRANSE
2. PREMIERT FORSLAG
ÅR
2015

Utkastet «LIVDAKRÅ» har til hensikt å presentere et nyskapende og levende vitensenter i Tungevågen. Prosjektet er søkt utviklet med optimale funksjoner innpasset i forhold til situasjonen, romprogrammet, klimatiske forhold og reguleringsbestemmelsene. Utkastet skal berike lokalmiljøet og regionen med et kvalitetsmessig utrykk som gjør anlegget til et positivt sted å være. Gjennom sitt formspråk og materialitet henter besvarelsen inspirasjon fra fiskarbondens naustbygninger på Nordjæren og Ryfylke som har vært med å forme kystarkitekturen til alle tider. På denne måten ønsker anlegget å formidle en videreutvikling av den lokale historiske byggeskikken inn i vår tid. Prosjektet er utviklet i samarebeid med sivilarkitekt Espen Surnevik.

TIL TOPPEN