Haabafjell barnehage

År
2017
Oppdragsgiver
Haabafjell Idrettsbarnehage
Team
Trodahl Arkitekter

For å skape et bygg som er vel så  integrert med eksisterende barnehagen som lekeplassen har vi valgt å la den nye avdelingen gro opp av bakken som et landskapselement. Ved å gi bygningen et grønt tak vinner man romlig igjen de arealene som i utgangspunktet blir lagt beslag på.

TIL TOPPEN