Prekvalifisering til konkurranse om Østre Porsgrunn kirke

Trodahl Arkitekter – Oslo er sammen med sivilarkitekt  Espen Surnevik AS valgt ut som deltakere i plan- & designkonkurransen om Østre Porsgrunn kirke.

Østre Porsgrunn kirke ble natt til 11. april 2011 totalskadet i brann. I etterkant av dette besluttet Porsgrunn kirkelige Fellesråd å bygge en ny  kirke som ivaretar menighetens funksjonskrav for et moderne kirkebygg, og med et vesentlig større romprogram enn den gamle kirken.  Fellesrådet inviterte derfor til prekvalifisering for å delta i en begrenset arkitektkonkurranse. 24.februar 2015 ble til sammen syv arkitektfirmaer/grupper valgt ut til å være med.