Østre Porsgrunn Kirke

Det arbeides for fullt på prosjekteringen av nye Østre Porsgrunn Kirke! Forventet ferdigstillelse er våren 2018. Her kommer noen modelfotoer fra prosessen.

Vil du lese mer om prosjektet kan du gå inn på: www.porsgrunnkirke.no

 

ØPK_02

ØPK_03

ØPK_04