Omtale i MARK

Nye Østre Porsgrunn kirke ble presentert i “MARK – Another Architecture” N°61 April – May 2016. Prosjektet blir utført i samarbeid med arkitekt Espen Surnevik, og planlagt ferdigstillelse er våren 2018.