Om oss

Vi er et arkitektkontor med et stort spenn i oppdragsporteføljen. Ved å undersøke stedlige kvaliteter sammen med behov og rammer for hvert prosjekt, finner vi strategier som danner utgangspunktet for hver oppgave. Kontoret har spesialkompetanse innenfor antikvarisk rehabilitering, og flere av prosjektene har mottatt Byggeskikkspriser. Kontoret har kapasitet og tilgang på de ressurser som kreves for å ta på seg alle typer arkitekturfaglige prosjekter.

Trodahl Arkitekter har i dag avdeling i Sandnes og København.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.