2. plass i åpen konkurranse om kirke ved Tana bru

Trodahl Arkitekter – Oslo ble tildelt 2.plass i den åpne plan- og designkonkurransen for kirke ved Tana bru den 28.  november 2014 . I juryens bedømmelse heter det at “Forslaget viser god oppgaveforståelse og svarer godt på konkurransekriteriene. (…)Forslaget presenterer en kirke som er godt plassert på tomten, plassert nært eksisterende menighetshus og som foreslår en tilknytning til eksisterende menighetshus via en utendørs trasè under en pergola. Bygget har moderne elementer og uttrykk, samtidig som det respekterer dentradisjonelle, gjenkjennelige kirkeformen. (…) Forslaget har utmerket  seg gjennom hele evalueringsprosessen.”